(0)

Угода з користувачем

Відповідно до Закону про захист прав споживачів парфюмерно-косметичні товари входять в перелік непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають поверненню або обміну.

При отриманні замовлення уважно оглядайте покупку у присутності кур'єра, якщо товар не відповідає параметрам замовлення, не розкриваючи упаковку, повертайте замовлення кур'єру. Претензії на вигляд приймаються тільки в момент доставки. У всіх інших випадках обмін товару не здійснюється.

На упаковці може бути відсутнім целлофанова плівка. Деякі виробники не передбачають наявність плівки на упаковці.

Всі претензії по придбаних товарах направляйте на e-mail: beauty.buy.kiev@gmail.com

Договір оферти.

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, т. Е. Через інтернет-магазин http: // www. beauty-buy.com - надалі іменований Продавець. Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів інтернет-магазину http://www.beauty-buy.com, які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонуються.

При повній згоді з даним Договором, приймаючи умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного Договору, користувач, що виробляє акцепт оферти, стає Покупцем.

Власник ресурсу http://www.beauty-buy.com іменований надалі Продавець, з одного боку, і Покупець, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. Загальні положення. 1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті Інтернет-магазину http://www.beauty-buy.com і застосовується щодо будь-якого Товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті Інтернет-магазину http: // www. beauty-buy.com.

2.Терміни та визначення.

2.1. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об'єкт угоди сторін, обираний Покупцем в Інтернет-магазині.

2.2. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині шляхом приміщення обраних позицій Товару в Кошик.

2.3. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, призначений для укладення цих договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.

2.4. «Покупець» - будь-яка фізична особа, що відвідала сайт http://www.beauty-buy.com, що має намір придбати той чи інший Товар та оплатити отримання такого Товару.

2.5. «Акцепт оферти» - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі http://www.beauty-buy.com і згоду з умовами оплати і доставки товару.

  1. Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину http://www.beauty-buy.com, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

  1. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

  1. Права і обов'язки Сторін.

5.1. Покупець має право:

 5.1.1. Добровільно вибирати Товари пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

 5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

 5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товару і цінами, запропонованими Продавцем на сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Оплатити послуги Доставки, які відображені в розділі «Доставка» на сайті Інтернет-магазину.

5.2.6. Надати про себе достовірну і правдиву інформацію, яка потрібна для здійснення Замовлення і однозначно ідентифікує його як Покупця: прізвище, ім'я, по батькові, адресу доставки, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

5.2.7. Використовувати сайт тільки для цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

5.2.8. Не розміщувати на сайті Виконавця інформацію, що підпадає під обмеження урядових органів. Це зобов'язання зберігає свою силу і після розірвання або припинення терміну дії даного Договору.

5.2.9. Не розголошувати інформацію про Продавця, яка є конфіденційною.

5.3. Продавець має право:

5.3.1 Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті інтернет-магазину.

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі його Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Рухаючись Товар має належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.5. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

5.7.Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари. У разі неактуальність інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов'язується оновлювати її. Інтернет-магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання товарів інтернет-магазину.

  1. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець безкоштовно реєструється на сайті http://www.beauty-buy.com і самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

  1. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари представлені в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару.

7.3. Покупець оплачує товар за фактом доставки.

  1. Доставка Товару.

8.1. Покупець отримує Товар допомогою доставки. При доставці Товарів, виконуваної компаніями-перевізниками на умовах співпраці з Інтернет-магазином, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цих компаній.

8.2. Умови і строки доставки товару представлені в розділі «Доставка» на сайті Інтернет-магазину.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару Покупець підтверджує власним підписом у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній Покупцем, в належному стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці, товар повертається на склад Продавця. Отримання Покупцем наступних Замовлень можливо тільки після повної оплати попередньої доставки Товару.

  1. Порядок повернення Товару.

9.1. Покупець може повернути або обміняти непродовольчі товари належної якості протягом 14 днів з моменту доставки замовлення, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також при наявності документа, що підтверджує покупку даного товару у Продавця, повністю сплативши доставку.

9.2. Не підлягають обміну (поверненню) товари належної якості, перелік яких затверджений постановою КМУ від 19.03.94 р № 172. «Про реалізацію окремих положень Закону України" Про захист прав споживачів "», в т.ч. парфюмерно-косметичні товари.

9.3. При отриманні замовлення уважно оглядайте покупку у присутності кур'єра, якщо товар не відповідає параметрам замовлення, не розкриваючи упаковку, повертайте замовлення кур'єру. Претензії на вигляд приймаються тільки в момент доставки. У всіх інших випадках обмін (повернення) товару не здійснюється.

10.Згода на обробку персональних даних.

10.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Користувач дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Користувача.

10.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем.

10.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Користувача в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

10.4. Права Користувача по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

  1. Термін дії цього Договору.

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторін.

  1. Інші умови.

12.1. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

12.2. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщених на сайті. Кольори і відтінки можуть відрізнятися від реальних, внаслідок особливостей настройки монітора.

12.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв'язок, в тому числі за контактною інформацією зазначеної Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів.

12.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів В разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.Ви щойно додали до кошику:
Оформити замовлення Продовжити покупку